Jak změřit nášleh u točené zmrzliny, pravidelná kontrola ozubených koleček

Ozubená kola čerpadel Carpigiani jsou důležitou součástí stroje, která zajišťuje jeho správnou funkci. Pokud jsou ozubená kola opotřebena nebo poškozena, čerpadlo pracuje s nižší efektivitou a to má vliv na nižší kvalitu zmrzliny, konkrétně ve velikosti nášlehu. Opotřebovaná ozubená kola mohou také poškodit čerpadlo nebo stroj. To jsou důvody, proč se musí ozubená kola čerpadla pravidelně kontrolovat a měnit.

Jak zjistit, zda jsou ozubená kola čerpadla v pořádku?
– ozubená kola musí perfektně sedět uvnitř čerpadla (bez vůle a hrkání).
– kontrola proudu směsi z čerpadla, u poškozených ozubených kol čerpadla je proud velice slabý

Stroj s poškozenými ozubenými koly čerpadla bude mít nižší nášleh, zmrzlina bude méně krémová, čerpadlo dávkuje nepravidelně směs do mrazícího válce a může tak docházet k zamrznutí zmrzliny ve stroji a tím způsobit přerušení výroby. Při porovnání dvou stejných kelímků zmrzliny je patrný rozdíl mezi zmrzlinou z čerpadla s poškozenými zuby a s nepoškozenými zuby. Rozdíl v nášlehu může být až o 25%.

Jak spočítat velikost nášlehu?

 

Příklad viz video:
Váha tekuté směsi: 147g
Váha zmrzliny ze stroje s novými ozubenými koly: 90g

 

Váha zmrzliny ze stroje s opotřebenými ozubenými koly: 108g

 

 

Vliv na náklady:
Průměrné náklady tekuté směsi: 50 Kč/kg
Náklady porce s novými zuby čerpadla: 4,50 Kč
Náklady porce s opotřebenými zuby čerpadla: 5,40 Kč
Zákazník ztrácí 0,90 Kč s každou prodanou porcí.
Prodej 200 porcí denně:
Denní ztráta: 180 Kč
Týdenní ztráta: 1 260 Kč
Měsíční ztráta: 5 400 Kč

Ztráta za sezónu (6 měsíců): 32 850 Kč