Salima 2018

Jak již tradičně jsme se i letos účastnili mezinárodního potravinářského veletrhu Salima 2018.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás na veletrhu navštívili a děkujeme Vám za vaši přízeň.